samen irene vermeer bedrijf team management coach

TEAM ONTWIKKELING

JOUW KRACHT, JOUW SUCCES, JOUW BEWEGING VAN BINNENUIT

Een team dat zin heeft om er samen iets moois van te maken en waar gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. 
Een team waar effectief wordt samengewerkt en waar vertrouwen en openheid is.
Een team waar iedereen er toe doet en ook weet waar hij het voor doet.
Dat is een team waar je met plezier en succes werkt.
Ik faciliteer deze ontwikkeling graag.
 

Er zijn verschillende situaties of vraagstukken waarbij ik kan ondersteunen:

– Verbeteren van de communicatie
– Helderheid krijgen over doelen en de gewenste richting met het team
– Meer verbinding en vertrouwen
– Meer openheid en elkaar echt zien

Behalve onderstaand uitgewerkt aanbod, is er ook altijd specifiek maatwerk mogelijk afhankelijk van uw vraag of behoefte.
Neem hiervoor gerust contact met me op, dan onderzoeken we samen waarmee en hoe ik uw organisatie het best kan ondersteunen.

Effectief communiceren

Om met je team de gestelde doelen te bereiken, om optimaal samen te werken en ook nog eens met plezier, is effectieve communicatie van essentieel belang.

Hiervoor is het nodig dat je in staat bent om jezelf helder, open en eerlijk uit te drukken. Om inzicht te hebben wat ruis kan veroorzaken, maar ook om echt te kunnen luisteren. Te kunnen luisteren om te begrijpen en niet alleen om te reageren.

In deze training gaan we hiermee aan de slag.

We besteden aandacht aan de benodigde theorie, maar gaan vooral ook praktisch aan de slag. Oefenen en ervaren.

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen is onmisbaar op de werkvloer om met meer effectiviteit en plezier (samen) te werken. Maar voor veel mensen is het ook best lastig. Gevoelens en meningen worden daarom regelmatig niet uitgesproken, worden weggeveegd, of op een minder respectvolle manier geuit. Dat is jammer, want het is te trainen. Bovendien maakt het (samen)werken zoveel plezieriger en waardevoller.

Een sterk team door elkaar te zien

Een team functioneert het meest krachtig als ieder zichzelf en elkaar kent. Weten waar ieders kwaliteiten en talenten liggen, zodat deze optimaal ingezet kunnen worden. Welke functies en rollen passend zijn, maar ook juist waar je elkaar kan ondersteunen of op elkaar kan leunen.

En hoe komt het toch dat je op het ene gedrag feller reageert dan op het ander. Dat die ene collega wat eerder in je irritatie zit dan de ander. En hoe kan je dit ombuigen? Hoe kun je juist de kracht gaan zien van die ander en waardering voelen voor elkaar in plaats van ergernis.

Met al deze onderwerpen gaan we in deze training aan de slag met behulp van DISC.

Zodat jullie als team ieders inbreng optimaal kunnen inzetten en met meer plezier en effectiviteit kunnen samenwerken.

TRAINER-COACH | ORGANISATIECOACH | PROCESBEGELEIDER

Ga naar de bovenkant