irene vermeer coach coacing kracht uit eigen beweging persoonlijk team organisatie verandertraject trainer changemaker procesbegeleider irene vermeer eindhoven waalre

Met meer RESULTAAT EN plezier sAMEN WERKEN

KRACHT UIT EIGEN BEWEGING

Organisatie ontwikkeling

Je wilt dat jouw bedrijf super aantrekkelijk is,  voor jouw klanten en voor jouw medewerkers.

Dat je medewerkers er met plezier en bevlogenheid werken. Zij bepalen immers het succes van jouw organisatie.

Bovendien kun je als super aantrekkelijk bedrijf makkelijker de juiste mensen aantrekken en ook behouden. 

Dat hiervoor inspirerend en krachtig leiderschap en een cultuur van vertrouwen en verbinding nodig is, weet je wel, maar soms is het fijn dat iemand hiervoor even met je meekijkt en meedenkt.  

Bel of mail me.

Ik denk met je mee en  ondersteun je graag in dit proces.

Team ontwikkeling

Een team dat zin heeft om er samen iets moois van te maken en waar gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.
Een team waar effectief wordt samengewerkt en waar vertrouwen en openheid is.
Een team waar iedereen er toe doet en ook weet waar hij het voor doet.
Dat is een team waar je met plezier en succes werkt.
Ik faciliteer deze ontwikkeling graag.

JOUW KRACHT, JOUW SUCCES, JOUW BEWEGING VAN BINNENUIT

Dat er met plezier en succes samen gewerkt wordt, dat is mijn doel.

Een hogere medewerkersbevlogenheid, effectievere samenwerking, betere communicatie en meer werkplezier, daar draag ik graag aan bij.

Mijn uitgangspunt is kracht uit eigen beweging. 

Meer eigen kracht ervaren, handelen uit eigen beweging, en de kracht van de eigen beweging ervaren. Duurzame verandering begint immers van binnen uit.

Vertrouwen en verbinding ontstaat door jezelf en elkaar beter te leren kennen en samen vast te stellen wat jullie gedeelde doelstelling is en hoe jullie willen samenwerken.

Verbinding met jezelf, verbinding met elkaar en verbinding met de organisatie.
Zodat succes en plezier een vanzelfsprekend resultaat is.

Het vergroten van zelfinzicht, het optimaliseren van de communicatie en samenwerking, het begeleiden van veranderingen zijn dan ook thema’s waarvoor ik graag mijn expertise inzet.

De combinatie van mijn zakelijke, analytische, doelgerichte kant en mijn intuïtieve, empathische, warme en gevoelige kant, zijn kenmerkend en mijn kracht.

Ik zie mensen voor wie ze werkelijk zijn. 

Prikkel, onderzoek, moedig aan en ondersteun.

TRAINER-COACH | ORGANISATIECOACH | PROCESBEGELEIDER

Ga naar de bovenkant